کتاب آشنایی با Active Directory

معرفی کتاب آشنایی با Active Directory کتاب آشنایی با Active Directory تألیف رضا بهرامی راد، به آموزش سرفصل‌های شبکه‌ی سطح متوسط می‌پردازد. Active Directory سرویسی است که همه‌ی منابع شبکه ...

دوره های برتر

Top courses